龙胆草

(重定向自龙胆
跳转到: 导航, 搜索

龙胆草
Lónɡ Dǎn Cǎo
龙胆草
别名 龙胆、苦胆草、胆草
功效作用 清热燥湿泻肝胆火。用于湿热黄疸阴肿阴痒带下强中湿疹瘙痒目赤耳聋胁痛口苦惊风抽搐
英文名 RADIX GENTIANAE
始载于  
毒性  
归经 胆经肝经
药性
药味

龙胆草中药名。为龙胆科植物龙胆、条叶龙胆、三花龙胆和滇龙胆、的根和根茎。具有清热、泻肝、定惊之功效。《本草纲目》记载:“性味苦,涩,大寒,无毒。主治骨间寒热、惊病邪气,继绝伤,定五脏,杀虫毒。”

龙胆草,别名陵游、草龙胆、龙胆、苦龙胆草、地胆草胆草、山龙胆、四叶胆、水龙胆

原植物

1. Gentiana scabra Bunge (龙胆)

2.Gentiana manshurica Kitag.(条叶龙胆)

3.Gentiana triflora pall.(三花龙胆)

4.Gentiana rigescens Franch.ex Hemsl.滇龙胆)

药用部位 植物的根和根茎。

功效分类 清热药

目录

形态特征

1 龙胆 .多年生草本,高30-60cm。根茎短,其上丛生多数细长的根,长可达30cm。花茎单生,不分枝。叶对生;无柄

龙胆

;下部叶成鳞片状,基部合生,长5-10mm,中部和上部叶近革质,叶片卵形或卵状披针形,长2.5-7cm,宽0.7-3cm,先端急尖或长渐尖,基部心形或圆形,表面暗绿色,下面色淡,边缘外卷,粗糙;叶脉3-5条。花多数,簇生枝顶和叶腋,无花梗;每花下具2个披针形或线状披针形苞片,长2-2.5cm;花萼钟形,长2.5-3cm,先端5裂,常外反或开展,不整齐;花冠筒状钟形,蓝紫色,长4-5.5cm,有时喉部具多数黄绿色斑点,花冠先端5裂,裂片卵形,褶三角形;雄蕊5,着生于花筒中部,花丝基部宽;子房狭椭圆形或披外形,长1-1.4cm,子房柄长约1cm,花柱短,柱头2裂。蒴果内藏,长圆形,有柄。种子多数,褐色,有光泽,具网纹,两端具宽翅。花期8-9月,果期9-10月。

2.条叶龙胆 本种与龙胆不同点在于:叶厚,近革质,无柄,上部叶线状披针形至线形,基部钝,边缘微外卷。花1-2朵;花萼裂片线状披针形,长于或等长于萼筒;花冠裂片先端渐尖。

3.三花龙胆 本种与上2种不同点在于:中上部叶近革质,线状披针形至线形,基部圆形。花3朵,稀5朵;花萼裂片狭三角形,短于萼筒;花冠裂片先端钝圆。

4.滇龙胆(坚龙胆)与前3种不同点在干:无莲座叶丛,茎生叶多对,二型,下部叶2-4对,鳞片状,中上部叶片卵状长圆形、倒卵形或卵形,基部楔形,边缘略外卷。花多数,簇生枝顶呈头状,稀腋生,被包围于最上部苞叶状的叶丛中;萼裂片不整齐,2枚大,倒卵状长圆形,基部狭缩成爪;雄蕊着生于冠筒下部。种子黄褐色。 

龙胆花最高不过四、五十厘米,大部份是矮小贴地丛生。一株上有许多分枝,花生于枝上顶端,成古钟形或漏斗形,有4~5个裂瓣,全缘的,也有细裂的成流海似的须。花的颜色大部份是青绿色、蓝色或淡青色,一般多为秋冬季开。龙胆花在秋冬季一片枯黄的草丛中临风开放,显得分外朴实和幽静,龙胆开花一片片一簇簇,临风摇曳,显出一种淡雅、素静的美,因而成为著名的花卉。丽江一种深蓝色的龙胆被引种到英国皇家植物园时,轰动一时,被誉为19世纪引种最有价值的观赏植物之一。 

药性论述

性味归经

味苦,性寒。归肝、胆经

功效主治

清热燥湿;泻肝定惊。湿热黄疸;小便淋痛;阴肿阴痒;湿热带下;肝胆实火之头胀头痛;目赤肿痛耳聋耳肿胁痛口苦热病惊风抽搐。 

各家论述

1.《医学启源》:以柴胡为主,草龙胆为使,治眼疾中必用之药也。治黄目赤肿,睛胀,瘀肉高起,痛不可忍。《主治秘诀》云:治下部风湿及湿热,脐下至足肿痛,寒湿脚气

2.《纲目》:疗咽喉痛风热盗汗。相火寄在肝胆,有泻无补,故龙胆之益肝胆之气,正以其能泻肝胆之邪热也。但大苦大寒,过服恐伤胃中生发之气,反助火邪,亦久服黄连反从火化之义。

3.《本草经疏》:草龙胆味既大苦,性复大寒,纯阴之药也,虽能除实热胃虚血少之人不可轻试。空腹饵之令人溺不禁,以其太苦则下泄太甚故也。

4.《本草正》:龙胆草,乃足厥阴、少阳之正药,大能泻火,但引以佐使,则诸火皆治。凡肝肾有余之火,皆其所宜。

5.《药品化义》:胆草专泻肝胆之火,主治目痛颈痛,两胁疼痛,惊痫邪气小儿疳积,凡属肝经热邪为患,用之神妙。其气味厚重而沉下,善清下焦湿热,若囊痈、便毒、下疳,及小便涩滞,男子阳挺肿胀,或光亮出脓,或茎中痒痛,女人阴癃作痛,或发痒生疮,以此入龙胆泻肝汤治之,皆苦寒胜热之力也。亦能除胃热,平蛔虫,盖蛔得苦即安耳。

6.《本草新编》:龙胆草,其功专于利水,消湿,除黄疸,其余治目、止痢、退肿、退热,皆推广之言也。但此种过于分利,未免耗气败血,水去而血亦去,湿消而气亦消,初起之水湿黄疸,用之不得不亟,久病之水湿黄疸,用之不可不缓,正未可全恃之为利水神丹,消湿除瘅之灵药也。或谓龙胆草治湿热,最利瘅病,正湿热之病也,然用龙胆草以治黄疸,多有不效者,何也?黄疸实不止湿热之一种也,有不热而亦成黄疸者,非龙胆草所能治也。尤胆草泻湿中之热,不能泻不热之湿也。

7.《医学衷中参西录》:龙胆草,味苦微酸,为胃家正药。其苦也,能降胃气,坚胃质;其酸也,能补益胃中酸汁,消化饮食。凡胃热气逆胃汁短少,不能食者,服之可以开胃进食。微酸属木,故又能入肝胆,滋肝血,益胆汁,降肝胆之热使不上炎,举凡目疾、吐血衄血、二便下血、惊痫、眩晕,因肝胆有热而致病者,皆能愈之。其泻肝胆实热之力,数倍于芍药,而以敛辑肝胆虚热,固不如芍药也。

8.《本草正义》:龙胆草,大苦大寒,与芩连同功,但《本经》称其味涩,则其性能守而行之于内,故独以治骨热著;余则清泄肝胆有余之火,疏通下焦湿热之结,足以尽其能事;而霉疮之毒,疳痃之疡,皆属相火猖狂,非此等大苦大寒,不足以泻其烈焰,是又疏泄下焦之余义矣。

9.《本经》:主骨间寒热,惊痫邪气,续绝伤,定五脏,杀蛊毒。

10.《别录》:除胃中伏热,时气温热,热泄下利,去肠中小虫,益肝胆气,止惊惕。

11.《药性论》:主小儿惊痫入心,壮热骨热,痈肿;治时疾热黄,口疮

12.《日华子本草》:治客忤,疳府气,热病狂语,疮疥,明目,止烦。

13.《本草图经》:古方治疸多用之。

14.《履巉岩本草》:治酒毒便血肠风下血。

15.《滇南本草》:治咽喉疼痛,洗疮疥毒肿。

16.《医学入门》:治卒心痛,虫攻心痛,四肢疼痛。 

用法用量

内服:煎汤,3-6g;或入丸、散。外用:适量,煎水洗;或研末调搽。 

用药禁忌

脾胃虚弱作泄及无湿热实火者忌服,勿空腹服用。 

药用鉴别

1.该品大苦,大寒,中药苦味之中仅次于马钱子,胜于黄连,居第二位,多用败胃,且不易入口,应佐以甘草。以调口味。

2.黄连、龙胆草皆为清热泻火要药,黄连偏清心胃之火,龙胆偏泻肝胆之火。

3.龙胆与黄柏皆能清下焦湿热,但龙胆长于泻肝胆实火,而黄柏主泻相火而清虚热。 

药材来源

来源考证

1.出自《本经》。

2.《本草图经》:龙胆,宿根黄白色,下抽根十余本,类牛膝。直上生苗,高尺余。四月生叶,似柳叶而细。茎如小竹枝。七月开花如牵牛花,花作铃铎形,青碧色。冬后结子。苗便枯。二月、八月、十一月、十二月采根阴干。浙中又有山龙胆草,味苦涩,取根细锉,取生姜自然汁浸一宿去其性,焙于,捣,水煎一钱匕,温服之,治四肢疼痛。采无时候,叶经霜雪不雕,此同类而别种也。 

药材基源

为龙胆科植物龙胆(Gentiana scabra Bge.)、条叶龙胆(Gentiana manshurica Kitag.)、三花龙胆(Gentiana triflora Pall.)和滇龙胆(Gentiana rigescens Franch.)的根和根茎。(前三种习称“龙胆”,后一种习称“坚龙胆”) 

产地溯源

1.龙胆 分布于东北及内蒙古、河北、陕西、新疆、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西等地。

2.条叶龙胆 分布于东北及河北、山西、陕西、山东、江苏、安徽、浙江、湖北、湖南、广东、广西等地。

3.三花龙胆 分布于东北及内蒙古、河北。

4.滇龙胆 分布于湖南、广西、四川、贵州、云南等。 

药方选录

方剂名称 龙胆泻肝汤

【出处】《医方集解》引《太平惠民和剂局方》。

【组成】 龙胆草(6克) 黄芩(9克) 山栀子(9克) 泽泻(12克) 木通(9克) 车前子(9克) 当归(8克) 生地黄(20克) 柴胡(10克) 生甘草(6克)

【功用】 泻肝胆实火,清下焦湿热。

【主治】 肝胆实火上扰,症见头痛目赤,胁痛口苦,耳聋、耳肿;或湿热下注,症见阴肿阴痒,筋痿阴汗小便淋浊,妇女湿热带下等。(本方常用于顽固性偏头痛头部湿疹高血压急性结膜炎虹膜睫状体炎外耳道疖肿、鼻炎、急性黄疸性肝炎急性胆囊炎,以及泌尿生殖系统炎症急性肾盂肾炎急性膀胱炎尿道炎外阴炎睾丸炎腹股沟淋巴腺炎、急性盆腔炎带状疱疹等属肝经实火、湿热者。)

【用法】 作水剂煎服,根据病情轻重决定用药剂量。也可制成丸剂,每服6-9克,日二次,温开水送下。

【禁忌】 本方药物多为苦寒之性,内服每易有伤脾胃,故对脾胃虚寒阴虚阳亢之证,或多服、久服皆非所宜。 

药理作用

龙胆

1.对消化道的影响 龙胆或龙胆苦甙能促进胃液和胃酸分泌,用龙胆苦甙给予造成胃瘘管的狗口服,能促进胃液分泌,并可使游离盐酸增加,食欲增进。而舌下涂抹或静脉注射则无效,故认为龙胆苦甙可直接促进胃液分泌和使游离酸增加。

2.利胆保肝作用 取健康及肝脏损害小白鼠,十二指肠给予50g/kg龙胆注射液或健康犬静脉注射4.5g/kg,均能显着增加胆汁流量。从犬的胆汁分泌流量曲线可见在给药5分钟和20分钟时出现两个高峰。龙胆苦甙对四氯化碳和D-氨基半乳糖(Galn)造成的小鼠肝脏急性损伤模型有保护作用,能减轻给药组动物肝坏死肝细胞病变程度,对抗四氯化碳所致的肝细胞糖元合成障碍。龙胆注射液25g/kg皮下注射,对α-萘异硫氰酸所致小鼠实验性黄疸模型(高胆红素血症和胆汁郁积),可明显地降低血清胆红素含量。

3.利尿作用 龙胆注射液10g/kg,耳静脉注射,可使5只家兔由给药前每30分钟平均排尿量0.76ml增加至2.64ml(p<0.1),提示龙胆有明显的利尿作用。

4.抗菌作用 试14种龙胆属植物,其中7对根瘤细菌大肠杆菌枯草杆菌、根癌病土壤杆菌等有作用。龙胆草水浸剂在试管内对石膏样毛癣菌星形奴卡氏菌等皮肤真菌有不同程度的抑制作用。试管法证明龙胆煎剂对绿脓杆菌变形杆菌伤寒杆菌痢疾杆菌金黄色葡萄球菌等有不同程度的抑制作用。

5.对中枢神经系统的作用 龙胆碱对小鼠中枢神经系统呈兴奋作用,但较大剂量时则出现麻醉作用。另有报道,龙胆碱25-200mg/kg腹腔注射或灌胃,有中枢抑制作用,能减少小鼠自发活动和定向反射,延长戊巴比妥钠水合氯醛的睡眠时间,降低体温,松弛肌肉,以及降低士的宁毒性等;200-400mg/kg对小鼠有镇静作用,可降低小鼠的活动能力。獐牙菜苦甙能抑制中枢神经系统,具有镇痛和镇静作用。对肠及子宫平滑肌有解痉作用;6.其他作用 大量服用时,可妨碍消化,时有头痛,颜面潮红,陷于昏眩。曾用含龙胆(品种未注明)的化丹试用于小鼠艾氏腹水小癌,证明有抗肿瘤的作用。龙胆酊大剂量对麻醉动物有降压作用,并能抑制心脏,使心率减慢。从G.lutea中提出的龙胆苦甙以疟原虫有较高的毒性用于疟疾发热抗菌素甲醛实验性关节炎肿等作用。龙胆碱对猫有降压作用,对大鼠甲醛实验性关节炎肿有抗炎作用。龙胆水提物对氯化苦所致小鼠迟发型变态反应有抑制作用。

6.毒性 龙胆碱小鼠灌胃的LD50为460mg/kg,皮下注射大于500mg/kg,静脉注射为250-300mg/kg。另有报道龙胆碱小鼠灌胃LD50为1.3g/kg。  

化学成分

龙胆

 1.龙胆 根含裂环烯醚萜甙类苦味成分:龙胆苦甙(gentiopicroside),当药苦甙(swertiamarin),当药甙(sweroside),苦龙胆酯甙(amarogentin),痕量苦当药酯甙(amaroswerin);苦甙总含量可高达7.33%,而龙胆苦甙含量可达6.34%。生物碱:龙胆碱即秦艽碱甲(gentianine0.05%,龙胆黄碱(gentioflavine)。

2.条叶龙胆 根含裂环烯醚萜甙类苦味成分:龙胆苦甙,当药苦甙,当药甙,苦龙胆酯甙,痕量苦当药酯甙;苦甙总含量可达4.35%,而龙胆苦甙含量为4.15%。

3.三花龙胆 根含裂环烯酸萜类成分:龙胆苦甙,当药苦甙,当药甙,痕量苦当药酯甙;苦甙总含量为3.95%,而龙胆苦甙含量为3.66%。还含三花龙胆甙(TCMLIBifloroside)。

4.滇龙胆 根含裂环烯醚萜甙类苦味成分:龙服苦甙,当药苦甙,当药甙,痕量苦龙胆酯甙,痕量苦当药酯甙;苦甙总含量5.10%,龙胆苦甙含量5.01%。地上部分含龙胆碱,秦艽碱乙(gentianidine),秦艽碱丙(gentianal),β-谷甾醇(β-sitosterol)。

生境分布

生态环境

1.生于海拔200-1700m的山坡草地、路边、河滩灌丛中以及林下草甸。

2.生于海拔110-1100m的山坡草地或潮湿地区。

3.生于海拔440-950m的草地、林间空地、灌丛中。

4.生于海拔1100-3000m的山坡草地灌丛中、林下及山谷。 

资源分布

1.分布于东北及内蒙古、河北、陕西、新疆、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西等地。

2.分布于东北及河北、山西、陕西、山东、江苏、安徽、浙江、湖北、湖南、广东、广西等地。

3.分布于东北及内蒙古、河北。

4.分布于湖南、广西、四川、贵州、云南等。

喜温凉湿润气候、酸性土壤,在横断山区海拔3000米以上的林间草地、草甸、流石滩等处,生长最为普遍。 

栽培技术

1.选地整地

选择轻黏土、腐质土为好,不易高燥和阳光直射强烈的地区栽培。地整好后,翻耕,施农家肥。

2.繁殖方法

(1)种子繁殖

龙胆种子细小,千粒重约24毫克,萌发要求较高的温湿环境和光照条件。25℃左右7天开始萌发,幼苗期生长缓慢,喜弱光,忌强光。生产上种子繁殖保苗有一定的难度。一定要精耕细作,加强苗期管理,保持苗床湿润,用苇帘遮光。

(2)分很繁殖法

秋季挖出地下根及根茎部分,注意不要损伤冬芽,将根茎切成三节以上段,连同须根埋入土里,覆土,保持土壤湿润,第二年即可长成新株。

(3)扦插繁殖

花芽分化前剪取成年植株枝条,每三节为插穗,剪除下部叶片,插于事先准备好的扦插苗床上,立即浇水,土温18~28℃约3周可生根,成活率和达80%左右。

3.田间管理

龙胆幼苗生长缓慢,生长年限长。苗期应及时除草,春季干旱时应灌水,雨季注意排水。花期追肥,如不留种,8月花蕾形成时应摘蕾,以增加根的产量。植株枯萎后清除残茎,再在畦面上盖3~5厘米粪土,以保护越冬芽安全过冬。

4.病虫害防治

褐斑病、斑枯病、花蕾蝇等可用常规方法防治。 

观赏价值

龙胆科植物中有观赏价值的有华丽龙胆、流苏龙胆、兰玉簪龙胆、叶萼龙胆、大花龙胆、宽花龙胆等。龙胆以其绚丽多姿的花形花色,赢得了人们的钟爱。 

药材基源

龙胆

【来源】为龙胆科植物龙胆(Gentiana scabra Bge.)、条叶龙胆(Gentiana manshurica Kitag.)、三花龙胆(Gentiana triflora Pall.)和滇龙胆(Gentiana rigescens Franch.)的根和根茎。(前三种习称“龙胆”,后一种习称“坚龙胆”)

【考证】出自1.《本经》。2.《本草图经》:龙胆,宿根黄白色,下抽根十余本,类牛膝。直上生苗,高尺余。四月生叶,似柳叶而细。茎如小竹枝。七月开花如牵牛花,花作铃铎形,青碧色。冬后结子。苗便枯。二月、八月、十一月、十二月采根阴干。浙中又有山龙胆草,味苦涩,取根细锉,取生姜自然汁浸一宿去其性,焙于,捣,水煎一钱匕,温服之,治四肢疼痛。采无时候,叶经霜雪不雕,此同类而别种也。

【采收和储藏】春、秋季采挖,以秋季10月中、下旬采挖质量较好,选大的除去茎叶,洗净,干燥。小的可做种根用。

【炮制方法】采挖后,除去茎叶,洗净,晒干。

【性状】龙胆根茎呈不规则的块状,长1~3cm,直径0.3~1cm;表面暗灰棕色或深棕色,上端有茎痕或残留茎基,周围和下端着生多数细长的根。根圆柱形,略扭曲,长10~20cm,直径0.2~0.5cm;表面淡黄色或黄棕色,上部多有显著的横皱纹,下部较细,有纵皱纹及支根痕。质脆,易折断,断面略平坦,皮部黄白色或淡黄棕色,木部色较浅,呈点状环列。气微,味甚苦。

坚龙胆 表面无横皱纹,外皮膜质,易脱落,木部黄白色,易与皮部分离。

【规格等级】龙胆现行国家标准:分为山龙胆及坚龙胆两种:

山龙胆 统货 干货,呈不规则块状,顶端有突起的茎基,下端着生多数细长根。表面淡黄色或黄棕色,上部有细横纹。质脆易折断。断面淡黄色.显筋脉花点,味极苦。长短大小不分。无茎叶、杂质、霉变

坚龙胆 统货 干货。呈不规则的结节状。顶端有木质茎杆,下端着生若干条根,粗细不一。表面棕红色,多纵皱纹。质坚脆.角质样。折断面中央有黄色木心。味极苦。无茎叶、杂质、霉变 。 

参看

关于“龙胆草”的留言: Feed-icon.png 订阅讨论RSS

目前暂无留言

添加留言

更多医学百科条目

个人工具
名字空间
动作
导航
推荐工具
功能菜单
工具箱